Kontakt

Fundacja "Platforma Równych Szans"

ul. Bernardyńska 16C/18
02-904 Warszawa

KRS 0000360795
REGON 142488661
NIP 9512320333
Numer konta (mBank)
42 1140 2004 0000 3102 7553 9213

biuro@platformarownychszans.pl