Działaność

Zapraszamy do zapoznania się z profilem działalności Fundacji ,,Platforma Równych Szans" oraz zrealizowanymi do tej pory projektami

STYPENDIUM FINANSOWE

POMOC MATERIALNA

WSPARCIE NETWORKINGOWE