Organizacja pożytku publicznego (OPP)


Dzieci, które wychowują się w środowiskach biedy i dysfunkcji, nie mają wyboru. Często ich doświadczenie ograniczone jest do jednego schematu - braku perspektyw. Nie znają świata, możliwości, jakie oferuje, nie mają szans na poznanie swoich zainteresowań, zaplanowanie, kim chcą zostać w przyszłości i co osiągnąć. Dzieje się tak, gdyż ich najbliższe otoczenia, nie ma im nic do zaoferowania. Platforma Równych Szans powstała, aby ludzie, którzy kiedyś dostali pomoc, otrzymali dobrą edukację otwierającą szerokie perspektywy zawodowe, mogli się dzielić jej efektami i swoją pracą stworzyć możliwości rozwoju dzieciom, dla których los nie był łaskawy..


Klinika zawodowa

W ramach Kliniki Zawodowej prezentowane są różne zawody "od kuchni". Uczestnicy będą mięli okazję zapoznać się z danym zawodem poprzez bezpośrednią interakcję. Kelnerzy pokażą, jak serwować posiłki, kierowcy autobusów - jak prowadzić na wyboistej nawierzchni, a maklerzy - jak inwestować, żeby zyskać. Prezentujemy dzieciom cały przekrój zawodów od pracowników fizycznych po naukowych. Istotnym elementem jest rozmowa z osobą wykonującą dany zawód, która opowiada w jaki sposób można dojść do danego zawodu, jakie skończyć szkoły


Zbiórki

Zbiórki organizowane są z jedną myślą – udzielenia wsparcia materialnego dzieciom i młodzieży. Każdy z nas ma ubrania, w których już nie chodzi, każdy z nas ma książki, których nie potrzebuje, każdy z nas ma coś, czym może się podzielić z bardziej potrzebującymi. Zbiórki organizowane są cyklicznie i stanowią pretekst do dyskusji na temat wyrównywania szans zdolnej młodzieży.


Anioły Rozwoju

W ramach naszego projektu stypendialnego chcemy pomagać zdolnym jednostkom w kształceniu się, rozwijaniu i spełnianiu swoich pasji. Aby umożliwić naszym poodpiecznym w pełni rozwinąć skrzydła pomożemy im w dostaniu się na wymarzony kierunek studiów lub dobrego liceum, zdobyciu stypendium socjalnego, zdobyciu know how, opłaceniu akademika i wyżywienia w Warszawie. Dodatkowo, jeśli będzie to potrzebne, zorganizujemy korepetycje, żeby wyrównać ich poziom wiedzy z przedmiotów, które były na słabym poziomie w ich szkołach.