FUNDACJA PLATFORMA RÓWNYCH SZANS STYPENDIUM FINANSOWE POMOC MATERIALNA WSPARCIE NETWORKINGOWE

O FUNDACJIFundacja ,,Platforma Równych Szans" jest organizacją typu non-profit pomagająca zdolnym jednostkom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie stypendiów finansowych, pomoc materialną oraz świadczenie wsparcia networkingowego.

Fundacja powstała w Warszawie w 2010 roku i posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Założycielami Fundacji są przedsiębiorcy pochodzący z różnych regionów Polski, prowadzący działalność od kilkunastu lat w Warszawie. Celem jaki przyświecał przy tworzeniu Fundacji było przede wszystkim umożliwienie równego startu w dorosłe życie potrzebującym jednostkom z całej Polski poprzez wykorzystanie zaplecza finansowego, merytorycznego i kapitału relacji założycieli. Od momentu utworzenia, Fundacja przyznała liczne sytpendia finansowe, udzieliła pomocy dziesiątkom jednostek, zorganizowała liczne zbiórki czy wydarzenia edukacyjne czy rekreacyjne na rzecz potrzebujących zrzeszonych w takich placówkach jak domy dziecka czy ogniska wychowawcze jak również jednostkom indywidualnym.

dokumenty do pobrania